image
 
 

Fysioakustiikka
Fysioakustinen menetelmä on kehitetty Suomessa fysiologian, psykologian, lääketieteen ja elektroakustiikan asiantuntijoiden yhteistyönä. Fysioakustiikalla tarkoitetaan matalataajuisen äänivärähtelyn välittämistä ihmiskehoon kaiuttimien ja elektroniikkayksikön avulla.Siniääni
Fysioakustisessa menetelmässä käytetään matalajaksoista siniääntä, jonka taajuus vaihtelee välillä 27-113 Hz. Siniääni on mahdollisimman yksinkertaista akustista informaatiota. Se sisältää vain yhden ääniaallon. Normaalin elinympäristön äänet ovat summaääniä, joissa useat siniaallot sulautuvat yhteen ja muodostavat epäsäännöllisesti vaihtelevan summakäyrän. Matalan siniäänen etuja ovat hyvä läpäisykyky, tasainen stimulaatiovaikutus ja tarkka kontrolloitavuus.

Fysioakustista laitteistoa varten on suunniteltu elektroniikkayksikkö, jonka avulla on mahdollista tuottaa kullekin kudostyypille ihanteelliset taajuudet ja kohdentaa nämä halutulle kehon alueelle. Fysioakustisessa menetelmässä hyödynnetään useita eri parametreja, joista tärkeimmät ovat äänen kiertovaihtelu, taajuusvaihtelu sekä voimakkuusvaihtelu. Suomen Fysioakustiikka Oy on kansainvälisesti patentoinut fysioakustisessa menetelmässä hyödynnettävän äänenkiertovaihtelun.Fysioakustinen menetelmä

Fysioakustinen menetelmä on Yhdysvaltain lääkintöhallituksen (FDA) listaama hoitomenetelmä, jonka on todettu vilkastuttavan verenkiertoa ja lymfanesteen virtausta, vähentävän lihasjännityksiä sekä lievittävän kiputiloja. FDA on luokitellut laitteen vähäisen riskin 2. luokkaan eli niin sanottuun ”low risk device” –luokkaan. FA-tuoli on myös englantilaisen BSI-testing (Electromedical Laboratories) testaama hoitolaite.

Fysioakustista menetelmää käytetään mm. Fysioakustisessa-tuolissa (FA-tuoli), jossa on erikoisvalmisteinen elektroniikka ja kaiuttimet, jotka tuottavat matalataajuista äänivärähtelyä. Äänivärähtely tuotetaan FA-tuolilla suoraan ihmiskehoon. FA-laitteella voidaan ajaa joko rentouttavia tai eri tavoin aktivoivia ohjelmia asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Fysioakustisen äänivärähtelyn lisäksi voidaan halutessa lisätä musiikkia joko fysioakustisen värähtelyn sekaan tai korvakuulokkeisiin.

Fysioakustisen laitteen käyttö on helppoa. Standardiohjelmat toimivat automaattisesti. Tavallisesti yksi värähtelysessio on 10 – 40 minuutin mittainen. Tuntemuksista riippuen käyttökertojen määrä voi vaihdella viidestä viiteentoista. Kokemuksia on myös siitä, että laitetta on käytetty useiden vuosien ajan lähes päivittäin, ilman että mainittavia haittavaikutuksia olisi tullut esille.

Uusimman englanninkielisen tuote-esitteen voit ladata tästä:

pdf FA-product.pdf [815 kt]


Yhteydenottolomake

Patentti
 


image