image
 
 

Tutkimukset
Tälle sivulle on kerätty tai linkitetty merkittävimmät fysioakustiikkaa-alaan liittyvät tutkimukset.FA-tuolin testausta Australiassa
Fysioakustista tuolia testattiin ja tuloksia kerättiin Australiassa Toukokuussa 2011. Testitulokset löytyy oheisesta liitteestä:

pdf PhysioacousticChairTrial.pdf [34,3 kt]Parkinsonin taudin tutkimus
NeuroRehabilitation 25 (2009) 297–306 on julkaissut tutkimuksen Parkinsonin tautiin liittyen. Tutkimuksen nimi on: Short-term effects of vibration therapy on motor impairments in Parkinson’s disease. Tutkimuksen tulokset löytyy oheisesta liitteestä:

pdf ParkinsonStudy2009.pdf [679 kt]Osteoporoositutkimus
Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksella on valmistunut laaja tutkimus liittyen fysioakustiseen hoitoon ja osteoporoosiin. Näyttäisi siltä, että FA-hoidosta on merkittävästi hyötyä ikääntyneille, joiden liikunta-aktiivisuus on vähäistä. FA-hoito ehkäisee luukatoa ja vaikuttaa muutenkin ikääntyneiden kehoon aktivoivasti ja mieleen virkistävästi hyvin samankaltaisesti kuin liikunta. Tutkimuksen lopullinen nimi on:"Effects of a low-frequency sound wave therapy program on functional capacity, blood circulation, and bone metabolism in frail old men and women" ja sen johtava tutkija on hyvinvointiteknologian professori Sulin Cheng. Lisäinfoa tutkimuksesta:

pdf EffectsOfaLow-frequencySound.pdf [154 kt]
pdf EffectsOfaLow-frequencySound-suomeksi.pdf [2,06 Mt]Progradu -tutkielma
Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksella tehty progradu-tutkielma liittyen fysioakustiseen hoitoon ja lihasten palautumiseen rasituksen jälkeen. Tutkielman nimi on: "Fysioakustisen tuolin vaikutuksen ihmisen elimistön palautumiseen submaksimaalisen lishasväsytyksen jälkeen". Tutkielmassa saatiin selviä viitteitä siitä, että FA-hoidosta saattaa olla hyötyä välittömästi lihasväsytyksen jälkeen, ei niinkään pitkäaikaisessa (DOMS) palautumisessa. Tutkielman on toteuttanut hyvinvointiteknologian maisteri Markku Rothstén. Koko tutkielma on ladattavissa tästä:

pdf ProGraduMarkkuRothsten.pdf [4,61 Mt]

 
image